BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Breznyik János (Iklad, 1815. május 26. – ?Selmecbánya, 1897. aug. 5.) ev. tanár, Tanulását Aszódon, Selmecbányán és Pozsonyban végezte. Ezután nevelősködött, míg 1839-ben külföldre ment s nov. 30-án a jenai, aug. 27-én a hallei egyetemre iratkozott be. 1841. nov. 20-án indult onnan haza s 1842 februárjában tanár lett Selmecbányán. A szabadságharcban való részvétele miatt 1849 őszén elmozdíttatván, egy ideig nevelőséggel foglalkozott, 1855-ben pedig magán tanintézetet nyitott Békéscsabán. 1858-ban aztán visszahívták igazgatónak Selmecbányára, hol felvirágoztatta a vezetésére bízott iskolát. 1893-ban nyugalomba vonult. – Egyházi művei: Tervezet a magyarhoni ág. h. ev. tanodák célszerű elrendezésére. Pest, 1852. Véleményadás a… kormánynak… tanterve ügyében. Uo. 1869. A selmecbányai ev. egyház és lyceum története (2 k.). Selmecbánya, 1883–1889.