BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zentelki István (?, ? Tulka, 1704.) ref. lelkész. Kolozsvárt tanult, hol 1690-ben senior lett s a következő évben Zilahra ment →rektornak. Onnan 1693-ban külföldre indult s még ez évben az utrechti, 1694. júl. 30-án a franekeri egyetemen lépett a hallgatók közé. 1695 őszén hagyta oda Hollandiát s következő évi februárra érkezett meg Erdélybe, hol már márciustól udvari papságot viselt gr. Teleki Mihálynál Kővárhosszúfaluban. 1698 májusára Szentjobbon foglalta el a lelkészi állást, azután Tulkára került, hol megölték a szerbek. – Műve: De tentatione Domini Jesu in deserto (Aránylag hosszú értekezés 2 r.). (Franeker, 1695.) – Üdvözlő verset írt →Huszti Istvánhoz (1693.). gyászverset a →Szathmárnémethi Mihály (1689.) és →Tolnai F. István (1690.) halálára.