BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kuzera (Kucsera) János (?, ? – Rózsahegy, 1649. febr. 6.) ev. tanár. Sziléziai származású, Pozsonyban tanult, hol jelen levén egy, a jezsuitákkal tartott hitvitán, melyre maga →Pázmány Péter is eljött, nem állhatta szó nélkül egy jezsuitának hamis okoskodását, s ennek tiltakozása ellenére engedelmet nyervén az érsektől érvei kifejtésére, ezt olyan sikerrel végezte, hogy ajándékot kapott tőle. Külföldre menvén, 1638. nov. 10-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Onnan visszatérve →rektor, 1645-ben lelkész lett Rózsahegyen. – Művei: De virtute heroica. (Lőcse, 1641.) De virtutibus homileticis, comitate, veracitate et urbanitate. (Uo. 1642.) Disquisitio mathematico-theologica de computo. (Uo. 1642.) Disquisitio publica historico-theologica, quae hodiernam romanam ecclesiam oratione illius Christophori Magni necnon coronae virginis Mariae horrendae idololatriae convincit. (Uo. 1643.) Dissiptatio Phosphori fatui, quem Thomas Belavius e fumo pingvi formavit. (Uo. 1644.) Thematum philosophicorum fasciculus. (Uo. 1644.) Consilium, quomodo papismi armatura prudenter sit diripienda. (Uo. 1645.)