BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Semtei Benedek (Kassa, ? – ?, ?) ev. esperes. Kassán tanult. Iskolái végeztével külföldre ment s 1638-ban a rostocki, 1640-ben a königsbergi egyetemnek volt hallgatója. Hazájába visszatérve, nevelősködött, míg 1644 elején lelkész lett Légrádon. Itt már 1646-ban →esperesként is működött a muraszombatitól különvált →légrádi egyházmegyében, de csakhamar Lozsra választották lelkésznek, s itt meg →alesperességet viselt a →fertőninneni egyházmegyében. 1655-ben Németgencsre ment papnak, ahol hamarosan szintén megtették alesperesnek az →alsócsepregi egyházmegye részére. 1662-ben még ott volt, de többet nem tudunk róla. – Műve: De ministerio ecclesiastico. (Rostock, 1638.) – Üdvözlő verset írt →Raksányi Mátéhoz (1640.) és →Polani Jánoshoz (1640.).