BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Senior, a magyar prot. egyházban az →esperes leggyakoribb latin kifejezője, azonban az erdélyi ev. egyházban a →surrogatiák élén állóknak a címe, akik alá voltak rendelve a →dékánoknak.

Továbbá a prot., főként a ref. kollégiumokban az ifjúságból kikerült s meghatározott időnként változó kollégiumi tisztviselő címe, kinek régebben igen fontos hatásköre volt. Sárospatakon azonban 1613-ig és más helyeken is állandó jellegű hivatal volt a senioré.

Ez volt a címe a krakkói és wittenbergi magyar →bursa vagy →coetus időről időre változó elnökének is.