BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zólyomi Perinna (helytelenül Pesina) Boldizsár (Zólyom, ? – ?Sempte, ?1624.) ev. esperes. Zólyomban tanult négy évig. Azután Kassán háromig, Homonnán egyig. Egerben kettőig járt iskolába. Innen egy évre Gyulafehérvárra ment és ott →collaboratori tisztet viselt. Majd sárospataki diák volt másfél évig, mire Semptén három évet, ismeretlen helyen egy évet, Érsekújváron kettőt töltött tanítással. 1607-ben lelkész lett Semptén és Szereden. 1613. febr. 27-én →esperessé választotta a →semptei egyházmegye. Ezt a hivatalt 1624-ig viselte, midőn alkalmasint meghalt. – Jelen volt a →zsolnai zsinaton. Részt vett a ref. egyházzal való tárgyalásokban. Szorgalmas írói működést fejtett ki. – Művei: Manuale, azaz: Kézben hordozó könyvecske (Csehből és németből ford.). (Lőcse, 1614.) Ötven szentséges elmélkedések (Gerhard után ford.). (Bártfa, 1616.) (Újra kiadta ifj. →Ács Mihály uo. 1710.). Kegyes és ker. életnek négyrendbeli gyakorlása (Szintén Gerhard után ford., az előbbivel egy kötetben; újra kiadta ifj. Ács Mihály uo. 1710, ezúttal külön). Ő adta sajtó alá →Láni Illés „Három prédikáció”-ját (1620.) és ő prédikált magyarul a →Thurzó György temetésén.