BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zoltai Lajos (Földes, 1861. júl. 16. – Debrecen, 1939. aug. 29.) ref. vallású múzeumi igazgató. A gimnáziumot Hajdúnánáson kezdte és Debrecenben végezte, ahol aztán teológiát hallgatott 1885-ig, midőn hírlapíróvá lett ugyanott. Majd 1890-ben városi szolgálatba lépvén, előbb segédlevéltárnok, 1907-től a múzeum őre, végül igazgatója volt 1928-ig, amikor nyugalomba lépett. A debreceni egyetem 1927-ben bölcsészeti díszdoktorrá tette, mit jelentékeny történelmi és régészeti munkásságával érdemelt ki. – Művei közül egyházi vonatkozásúak: A hortobágyi apátságok (Sz. 1903.). Jelentés →Melius Péter sírja kereséséről. (Debrecen, 1907.) →Domokos Márton debreceni főbíró és kora (Debreceni Képes Kalendáriom, 1909.). Macs, hajdan Hosszúmacs története és temploma (Múzeumi jelentés 1912-ről). (Debrecen, 1913.) Hol feküdt az ohati apátság? (Múzeumi jelentés 1913-ról). (Uo. 1914.) Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen mai határa és külső birtokai területén. (Uo. 1925.) A kálvinizmus és a művészet Debrecenben. (Uo. 1928.) A debreceni kistemplom története (Debreceni Képes Kalendáriom, 1929.). Debrecen vallásos buzgósága és áldozatkészsége. (Uo. 1929.) Debrecen város könyvnyomdájának 18. századbeli működése. termékei. (Uo. 1934.) Családi élet a régi Debrecenben. (Uo. 1934.) A debreceni róm. kath. templom, a kegyes tanítórend társháza és a plébánia területének 300 éves múltja. (Uo. 1936.) Összeállította a →tiszántúli ref. egyházkerület térképét (1889. és 1912.), szerkesztette a múzeum évi jelentéseit és a Debreceni Képes Kalendáriomot.