BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zimmermann Mátyás (Eperjes, 1625. szept. 21. – Meissen, 1689. okt. 24.) ev. esperes. Eperjesen tanult. Külföldre menvén, előbb Thornban és Strassburgban, hol 1646-ban magisterséget szerzett, 1648-tól pedig Lipcsében gyarapította ismereteit. Visszatérve hazájába, 1651-ben lőcsei →rektor, 1653-ban eperjesi német →prédikátor lett. Innen 1659-ben Németországba vándorolt ki s ott 1662-től →esperes volt Meissenben. – Buzgó írói munkásságának termékei közül csupán egy való a magyarországi időzéséből: Gemeiner Stad Aufnehmen (Prédikáció tisztújításkor Péld. XI. 10. alapján). (Lőcse, 1654.) – Respondeált a „De redemptione, justificatione et sanctificatione” (1650.) tartott vitán.