BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zilahi Sebes András (Zilah, ? – Marosvásárhely. 1719.) ref. tanár. Zilahon kezdte iskoláit, miket már 1690-ben Kolozsvárt folytatott. Külföldön jártában 1698. aug. 10-től a franekeri egyetemnek volt hallgatója. Hazajőve, először udvari papja lett gr. Bánffy György kormányzónak, 1709 végén pedig tanárnak hívták meg Kolozsvárra, hol azonban csak 1711 őszére foglalta el állását. Innen 1714 elején Gyulafehérvárra ment át szintén tanárnak, ahonnan aztán az 1716-ban eltávolított kollégiummal együtt Marosvásárhelyre került. – Művei: De cultu Dei rationali (2 r.). (Franeker, 1699.) A régi nagy Bethlen háznak… szövétneke (Gyászbeszéd gr. Bethlen László felett). (Kolozsvár, 1718.) Sacra polliunctura (Gyászbeszéd →Barcsai Ábrahám felett, 1716.). (Uo. 1721.) – Gyászverseket írt a →Tolnai F. István (1690.). →Pápai Páriz Ferenc (1717.), →Szathmárnémethi Sámuel (1717.) halálára és igen hosszút a gr. Bethlen Sámuelére (1704.).