BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tornyi György (?, 1654. – ?, ?) ref. esperes. Sárospatakon tanult, hol 1670. ápr. 10-én →subscribált, s bujdosásába is követvén a kollégiumot, Gyulafehérvárról 1673 után Tordára jutott →rektornak. Innen külföldre menvén, 1678-ban Utrechtbe érkezett, hol a következő évben be is iratkozott az egyetemre. Még ezévi aug. 17-én a leideni egyetemnek lépett a hallgatói közé. Visszajöttét követően hamarosan ótordai pap lett, s mint ilyent 1688-ban jegyzőjének, 1705-ben →esperesének választotta a →nagyenyedi egyházmegye. A kuruc világban kibujdosott Magyarországra. Hogy aztán mi lett vele, nem tudjuk, csak annyi bizonyos, hogy 1718-ra halva volt. – ve: De vocatione Abrahami… (Leiden, 1680.) – Respondensi tisztet vitt a „De prophetiis V. T.” (1679.) tartott vitán. – Üdvözlő verset írt →Debreceni Kozma Jánoshoz (1678.).