BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Toroczkai Kovács vagy Ötvös Máté (Torockó, ? – ?Kolozsvár, 1616.) unit. püspök. Kolozsvárt tanult és járt külföldön is. 1594 nyarán Torockón volt lelkész és egyúttal →esperese az →aranyos–tordai egyházkörnek. Ezután valószínűleg egy éven belül Kolozsvárra ment →prédikátori állásba, hol aztán 1601-ben püspökké választatott. 1603-ban bujdosásba kényszerült és csak 1605-ben térhetett vissza. – Művei: Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek. (Kolozsvár, 1607.) Az ó- és újtestamentumbeli helyeknek, melyekből az háromságról való tudományt szokták állítani, magyarázatjok… (→Enyedi György általa sajtó alá rendezett „Explicationes…” c. művének fordítása). (Uo. 1619.) (Címlapkiadás 1620.) Az keresztyéni üdvösséges tudománynak a régi és új testamentum szerint egyben summáltatott értelme. (Uo. 1632.) Írt egy epigrammát Enyedinek a műve elé és epitaphiumot őróla. Kéziratban maradt „Az egy állatban levő három személyekről való tudakozódás”, melyet egy szóbeli hitvitája alapján készített.