BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Toronyi prot. zsinatok (A) 1549-ben és 1550-ben ültek össze a későbbi kiterjedésű Torontál vármegyének akkor Csanád vármegyéhez tartozó részén fekvő Torony, másképpen Torny nevű, azután nemsokára elpusztult városban, minden esetre a →Petrovics Péter védelme mellett, természetesen a környékről való papok részvételével. Az első a lelkészekre vonatkozólag készített 13 cikket, a második az →esperesek és a püspök tisztét körvonalazta s minden valószínűség szerint püspököt is választott egyúttal, mégpedig állítólag a Gönci Máté személyében. Ekként itt és ekkor alakult meg az első protestáns →superintendentia Magyarországon. A zsinat helyét illetőleg még a következő változatok jöttek idő folytán forgalomba: Toronya, Torna, Mezőtúr, Temesvár.