BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tornai ref. egyházmegye, a →tiszáninneni kerületben, 1799-ben szerveztetett az →abaújvár-tornai egyházmegyének az akkor még önálló Torna vármegyében fekvő egyházaiból és a →borsod-gömör-kishontinak pár egyházából, összesen 16-ból, melyek közül kettő Gömör-Kishont vármegye területére esett. Az államfordulat következtében 8 egyháza maradt Magyarországon, amelyekből a →gömöri egyházmegyéből maradtakkal együtt 1921-ben a →gömör-tornai egyházmegye alakult. Az elszakadt 8 egyház viszont a szlovenszkói →abaúji egyházmegyéhez csatoltatott. 1938-ban mindannyian visszajöttek s ettől fogva néhány évig régi alakjában állott fenn az →egyházmegye, melynek Magyarországon maradt egyházai most már a →felsőborsodi egyházmegyébe olvasztattak, 1952. júl. 1. óta pedig a →borsodiba tartoznak. – Korábbi teljessége idején a következők voltak →esperesei: Nádaskay András körtvélyesi, szilicei l. 1799–1813, Kérészy Ábrahám szini l. 1813–1848, Lovass Sámuel szilicei l. 1848–1884, Vajányi Lajos perkupai l. 1884–1891, Gyarmathy József jósvafői, szilicei l. 1891–1896, Kapossy György jabloncai l. 1896–1897, Ragályi Géza szádelői, szini, bódvalenkei l. 1897–1920, a rövid életű újnak Kőszeghy Sándor tornagörgői l. lett 1939-ben az esperese.