BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dankó József Károly (Pozsony, 1829. jan. 16. – ?, 1895. jan. 15.) róm. kat. püspök. 1852-ben szenteltetett pappá, 1854-ben pedig teol. doktorságot szerzett. 1857-ben rendes tanárnak neveztetett ki a bécsi egyetemre. 1868-ban esztergomi kanonok, 1870-ben bélakúti c. apát. 1889-ben pozsonyi prépost. 1890-ben pristinai c. püspök lett. – A Magyar Tud. Akadémia 1881-ben levelező taggá választotta. Prot. egyházi szempontból a következő művei figyelemreméltók: Joannes Sylvester Pannonius Leben, Schriften und Bekenntniss (1871.), Hosius Szaniszló bíbornok és életrajzírói (1889.).