BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schilling Lajos (Kolozsvár, 1854. jan. 27. – Kolozsvár, 1921. aug. 29.) ref. vallású egyetemi tanár. Kolozsvárt tanult, végül bölcsészetdoktorságot szerezve, 1876-ban külföldre menvén, főleg Berlinben és Párizsban időzött. Visszajőve, 1879-ben egyetemi magántanárrá képesíttetett Kolozsvárt, hol 1883-ban rk., majd rendes tanára lett az egyetemen az egyetemes történelemnek. Egy ideig gondnoka volt a kolozsvári teológiának. – Egyházi vonatkozású dolgozatai: Az egyiptomiak vallásáról. Kolozsvár, 1887. →Szabó Károly emlékezete. (Uo. 1891.) Az erkölcstan örök vonásaiból. (Uo. 1901.) – Apósa volt ifj. →Imre Sándornak.