BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Könyves János (Tiszatarján, 1813. okt. 10. – Kismarja, 1889. júl. 7.) ref. lelkész. 1827-től Debrecenben tanult, ahonnan 1833-ban tanítónak ment Karcagra. Egy év múlva visszatérvén, tovább folytatta tanulmányait, míg 1839 elején Szikszón lett →rektor. Háromévi itt működése után egy évet a Szepességen töltött a német nyelv kedvéért. 1843-ban néhány hónapig →káplánkodott Nagyszalontán, de még ez év végén tanárnak hívták a nagyváradi ref. algimnáziumba. 1848 tavaszán lelkészi állást foglalt el Kismarján.

Cikkeit több egyházi lap közölte. – Művei: Egy beszéd (Az épülő nagyváradi templom érdekében). (Nagyvárad, 1845.) Halotti elmélkedés… József főherceg végtisztességtétele megadásakor. (Uo. 1847.) A templom megújítására indító két ok. (Uo. 1866.) Emlékirat a kismarjai ref. egyháznak a városi pénztárból… javadalmaztatásáról. (Debrecen, 1876.) A vasárnap és a munkás osztályok (franciából ford.). (Uo. 1877.)