BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Váró Ferenc (Haró, 1851. máj. l. – Nagyenyed, 1924. ápr. 18.) ref. tanár. 1861-től Nagyenyeden tanult, hol 1873-ban végezte a teológiát. Ezután bölcsészetet hallgatott a budapesti egyetemen, 1875-ben pedig tanár lett a székelyudvarhelyi állami főreáliskolában. 1882-ben Nagyenyedre kerülvén, ott működött, míg 1906-ban nyugalomba lépett. – Rendes tagja volt a →budapesti első és második zsinatnak. – Művei közül egyházi érdekűek: A nagyenyedi →Bethlen-kollégium a közelebbi években és ma. (Kolozsvár. 1889.) A magyarországi ref. egyház gimnáziumainak tanításterve… (Javaslat). (Nagyenyed. 1901.) Vallomások és kérdések. (Kolozsvár, 1901.) A középiskolai vallástanítás terve. (Uo. 1901.) Bethlen Gábor fejedelem utasítása kollégiuma számára. (Budapest, 1902.) Bethlen Gábor kollégiuma (I. füzet, több nem jelent meg). (Nagyenyed, 1903.) Csernátoni Márton (Egy enyedi diák története). (Budapest, 1904.) – Apósa volt ifj. →Révész Imrének.