BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Varsányi (Tiszavarsányi) Dániel (Debrecen, 1643. v. 1644. – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, 1660-tól végezvén a felsőbb osztályokat. Miután →rektor volt Rimaszombaton, 1669-ben a külföldet is fölkereste s ezévi jún. 8-án Leidenben, aug. 17-én Groningenben, 1670. márc. 12-én Franekerben, pár hónapon belül Utrechtben iratkozott be az egyetemre. Hazájába visszatérte után Derecskén, 1681-ben Losoncon, 1695-től Pelsőcön, majd Aszalón lelkészkedett. – Műve: Compendium analyticum in librum quintum Casuum conscientiae… Amesii. (Franeker. 1671.) (Ezt némelyek szerint uo. magyarul is kiadta „A lelkiismeretről, vagy: Az embernek felebaráti kötelességeiről harminc vetélkedések” c. alatt, de a szerző és egyúttal fordító nevét tévesen írják Vásárhelyi Tisza Dánielnek.).