BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Varsányi (előbb Wurm) Mátyás (Tolnabikács, 1884. ápr. 23. – Budapest. 1944. dec. 29.) ev. lelkész. A gimnáziumot Budapesten 1903-ban, a teológiát Pozsonyban 1907-ben végezte. Külföldre is ellátogatván, egy évet Greifswaldban töltött. Hazatérte után lelkész lett Tállyán, ahonnan püspöki másodlelkésznek Budapestre került. Két évig a budapesti egyetemen bölcsészetet hallgatván, 1916-ban bölcsészetdoktorságot szerzett. 1919-ben budai lelkésznek választatott meg. A Luther-társaságnak 1918-tól 1923-ig főtitkára volt. 1943-ban elmozdíttatott állásából. A főváros ostroma alkalmával életét vesztette. – Művei: Epikurus ethikája. (Budapest, 1916.) Ev. útmutató. (Uo. 1927.) Bibliai történetek (Tankönyv két füzetben). (Uo. 1927.) Isten embere. (Uo. 1938.) – valamint a következő prédikációs kötetek: Közelebb Uram hozzád; Ne félj, csak higyj; Kövess engem: Isten oltalmában; Az örökélet pitvarában; úgyszintén „Ne sírj” címmel vigasztaló elmélkedések.