BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Várnai (előbb Böhm) Sándor (Kolozsvár, 1855. – Budapest, 1913. márc.) ev. vallású hírlapíró. Kolozsvárt végezte tanulmányait. Hírlapíró lett, előbb szülővárosában, a nyolcvanas évek elejétől Budapesten. – Dolgozatai között igen sok az egyházi vonatkozású, melyek közül fontosabbak: A legújabb assyr és babyloni kutatások eredményei (Erdélyi Prot. Közlöny, 1878.). Protestantismus a művészetben (Uo. 1878.). Dante (Uo. 1879.). Hugo Viktor és a 19. század pantheismusa (Prot. Szle, 1892.). Adalékok az elkeresztelési vita megvilágításához (Uo. 1893.) Valláspolitikai reform és liberalismus (Uo. 1893.). Jan →Kollár, mint pap, költő és tudós (Uo. 1893.). Észrevételek a polgári házasságról szóló törvény-tervezethez (Uo. 1894.). →Kossuth és az egyház (Uo. 1894.). A ker. rationalismus egy új apostola (Uo. 1895.). Vallásoktatás és felekezetnélküliség (Uo. 1896.). Hitért és hazáért („Vándor diák” álnévvel). (Budapest, 1896.) Mária Terézia vallási és erkölcsi politikája (P. E. I. L. 1897.). Német socialista ifjúsági irodalom és angol theologiai regények (Prot. Szle, 1900.). Az orosz államegyház és a szent zsinat (Uo. 1901.). A concordatum és a francia kultúrharc (Uo. 1904.). Protestántismus és socialismus (Uo. 1905.). Valláserkölcsi elemek a Victoria-korabeli angol regényben (Uo. 1910.). A deáktéri templom jubilaeuma (Uo. 1911.). Üstfoltozóból bibliaterjesztő. (Budapest, 1912.) –

Nem tévesztendő össze egy hasonló nevű esztergomi plébánossal.