BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Albisi Vass Gábor (Kézdialbis, 1700. k. – ? 1765 után) ref. esperes. Nagyenyedi tanulásának befejeztével 1723-ban (ápr.) →rektor lett Nagybányán, honnan két év múlva külföldre ment s 1725. okt. 18. a franekeri, 1726. aug. 2. pedig az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, 1730-tól marosvásárhelyi →káplánságot, 1731-ben berekeresztúri, a következő évtől kezdve pedig zabolai, dálnoki, kézdivásárhelyi, márkosfalvi papságot viselt s huzamosabb időn keresztül →esperese volt a →kézdi egyházmegyének. Műve: De non confundendis fossione aurium divinitus facta cum perforatione auris herili. (Oderafrankfurt, 1727.) – Üdvözlő verseket írt Mádi Jánoshoz (1728. és 1729.).