BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Podhradsky János (Modor, 1758. júl. 4. – Szenic, 1817. jún. 17.) ev. esperes. Modorban kezdte iskoláit. 1772-től Pozsonyban tanult s onnan 1781-ben külföldre is ellátogatván, szept. 27-től Halléban gyarapította ismereteit. Három szemesztert töltött ott, s 1783 tavaszán érkezett vissza szülővárosába, hol →kápláni teendőket végzett, míg lelkész lett Szenicen. A →nyitrai egyházmegye 1810-ben →esperes választotta. – Művei: Rövid summája a ker. ev. vallásnak (szlovákul). (Pozsony, 1793.) Lipót főherceg nádor emléke (szlovákul). (Uo. 1795.) Oratio funebris (Mossóci →Institoris Mihály felett). (Uo. 1803.) Gyászbeszéd Jezsovics Pál felett (szlovákul). (Uo. 1805.) Jézus Krisztus királyi joga az ő megváltottjai felett (Adventi prédikáció szlovákul). (Uo. 1808.) Rövid hittan gyermekek számára (szlovákul). (Uo. 1808.) Gyászbeszéd Petko Pál felett (szlovákul). (Uo. 1812.)