BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Podhradszky József (Verbó, 1823. – Jagodina [Szerbia], 1915. okt. 14.) ev. vallású tanár. 1848-ban →káplán, 1849-ben lelkész lett a pesti szlovák egyházban. Ez állásától →pánszlávizmusával összefüggő viselkedése miatt a →pátens-harcok után 1862 szeptemberében elmozdították, mire azonnal tábori pappá neveztetett ki, azután pedig tanár lett Újvidéken, majd Zomborban. Végül Magyarországon nyugdíjba lépvén, Szerbiában vállalt tanári állást. – Egyházi érdekű művei: Gyászversek (szlovákul). (Pest, 1851.) Die Beschwerden und Klagen der evangelischen slavischbetenden Kirchengemeinde A. C. zu Pesth. (Buda, 1854.) Az 1859-iki pátens magyarázata (szlovákul). (Pest, 1860.) Egyházi presbyterek és gondnokok avatása (szlovákul). (Uo. 1860.) Az elveszett remények erdeje (szlovákul). (Újvidék, 1865.) Az ev. egyház s a Cyrillus és Methodius apostoli keresztyénsége egybevetve (szlovákul). (Uo. 1868.) Szerkesztett egy pár szlovák egyházi közlönyt is.

Irodalom: Kubinyi Ferenc: Az ág. h. pesti autonóm szláv egyház szenvedéseinek története a 19. században (1866.).