BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Koncz Sándor (Diósgyőr, 1913. jún. 25. –) ref. lelkész. A gimnáziumot Miskolcon 1931-ben, a teológiát Sárospatakon (1931–33.), Baselben (1933–34.) és újra Sárospatakon (1934–35.) végezte, hol ezután egy évig →senior volt. 1936-tól Glasgow-ban, 1937-től Berlinben gyarapította ismereteit. 1938-ban hazajőve →konventi missziói lelkész, 1942-ben intézeti lelkész Marosvásárhelyen, 1947-ben pedig sárospataki →teol. tanár lett. 1939-ben teol. doktorságot, 1943-ban egyetemi magántanárságot szerzett Debrecenben. 1951-ben megszűnvén a sárospataki teol. akadémia, 1953-ban lelkésznek ment Alsóvadászra. *1966-tó1 levéltárigazgató Sárospatakon. A →Prot. Szemlében megjelent dolgozatain kívül a következő művei vannak: Theologiai dualismus Barth theologiájában. (Sárospatak, 1936.) Kierkegaard és a világháború utáni theologia. (Miskolc, 1938.) Kijelentés és philosophia (A „Károlyi-emlékkönyv”-ben). (Debrecen 1940.) Hit és vallás. (Uo. 1942.) – Veje →Harsányi Istvánnak, unokaveje →Radácsi Györgynek.