BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Okolicsányi Pál (?, ? – ?, 1715 és 1721 között) ev. vallású ügyvéd, Turóc vármegyében működött, ahonnan követnek volt kiküldve az 1709–10. és 1712–15. évi országgyűléseken. Amott a protestánsok érdekeit úgyszólván egyedül védte, emitt már a Rákóczi hívei közül megjelent →Hellenbach János Gottfried és →Ráday Pál társaságában. – Egy csomó emlékiraton kívül, melyek az országgyűléshez nyújtattak be, a következő névtelen s éppen azért másokénak is emlegetett művet bocsátotta közre: Historia diplomatica de statu religionis evangelicae in Hungaria. (Majnafrankfurt, 1710.) (Hosszú Appendix-szel.) Brevissimum compendium principatus Transsylvanici historiae (1526–1703.) (Uo. 1710.) (Az előbbivel együtt.)