BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Oláh Miklós (Nagyszeben, 1491. jan. 10. – Nagyszombat, 1568. jan. 14.) róm. kat. érsek. 1518-ban fölszenteltetvén, nemsokára kanonok, 1526-ban pedig II. Lajos királynak, majd özvegyének, Máriának a titkára lett. Vele 1531-ben Németalföldre ment, ahonnan 1542-ben tért vissza. Már a következő évtől zágrábi, 1548-tól egri püspök, 1553 májusától esztergomi érsek volt. Mint I. Ferdinándnak kedvelt embere, 1562-től királyi helytartóságot viselt egy ideig. – Rendkívüli buzgalmat fejtett ki az →ellenreformáció terén, melynek érdekében nemcsak erőszakkal, hanem szellemi fegyverekkel is próbált küzdeni. A kat. egyházi élet és iskolaügy emelésére nagyon sokat tett, így 1558-ban quadrivialissá tette a nagyszombati káptalani iskolát. A protestantizmus elleni harcra 1561-ben behozta az országba a jezsuitákat. Az irodalom mezején is dolgozott. Levelezését →Ipolyi Arnold adta ki 1875-ben; naplói is megjelentek.

Irodalom: Kollányi Ferenc: O. M. (Kath. Szle, 1885.), Szemes József: O. M. (1936.).