BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tomori Szabó Sándor id. (Lázári, 1802. – ?Bicske, 1853. jan. 1.) ref. lelkész. Tanulmányait Debrecenben fejezte be, ahonnan 1824 tavaszán →rektornak ment Bicskére, hol két évet töltött. Egy hosszabb utazás után 1827-ben máramarosszigeti tanár, 1832 nyarán avasújvárosi lelkész, 1833 őszén kecskeméti tanár (éspedig 1836-tól teológiai tanszéken), 1847-ben lacházai, 1849 májusában dunapataji, 1852 tavaszán bicskei lelkész lett. →Egyházkerületi tanácsbíróságot és aljegyzőséget viselt. – Művei közül egyházi tartalmúak: A női szelíd kebelben… (Halotti beszéd Szilassy Györgyné Csoma Klára felett). (Kecskemét, 1841.) Szentírás magyarázattan alapvonalai (I. k.) (Uo. 1843.) Írt még magyar nyelvtant, logikát, földrajzot és történelmet.