BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Janoska György (Alsókubin, 1856. dec. 26. – ?, 1930. jan. 27.) ev. püspök. Tanulmányai végeztével segédlelkész volt, míg 1883-ban lelkész lett Jaszenovában, 1895-ben Liptószentmiklóson. Az államfordulat után a Szlovenszkóban alakult keleti egyházkerület 1922-ben püspökké választotta. – A bécsi prot. teol. fakultásnak és a prágai egyetemnek teol. díszdoktora volt. – Művei, melyek mind szlovák nyelvűek: Beköszöntő beszéd Jaszenovában. (Turócszentmárton, 1883.) →Tranoscius György születésének 300 éves emléke. (Rózsahegy, 1891.) A →zsolnai zsinatról. (Liptószentmiklós, 1910.) Beszéd →Hodzsa Mihály születésének százéves fordulójára. (Uo. 1911.) Prédikáció egyházlátogatáskor. (Rózsahegy, 1913.) Az államfordulat történetéből. (Nagyszombat, 1927.) – továbbá Francisci János és Palugyay Gyula (1903.) felett tartott beszédei. Szerkesztője volt a Kazatel c. prédikációs gyűjteménynek és a Cirkevné Listy-nek. Ő alapította a Tranosciusról nevezett könyvkiadó vállalatot.