BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagyharsányi hitvita kettő is volt. – Az első 1570 és 1574 között folyt le valamikor, a második pedig, mely egyik legérdekesebbje a reformátusok és unitáriusok közötti hitvitáknak, 1574 második felében. Református részről →Veresmarti Illés püspökön kívül több szereplője volt, míg ellenben az unitáriusok közül csupán Alvinci György helybeli és Tolnai Lukács siklósi lelkész vett benne részt. A vita vége az lett, hogy a ref. püspök és maga mellé vett két bírótársa „hazugoknak és hamisaknak” nyilvánítván Alvinciék elveit, őket magukat halálra ítélte, sőt Alvincit valósággal fel is akasztatta.