BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kiss Elek (Medesér, 1888. márc. 28. – ?, ?) unit. püspök. Medeséren kezdett tanulni. A gimnáziumot Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte, ahol azután hallgatója volt a teol. intézetnek és az egyetem bölcsészeti karának. Miután ez utóbbin 1913-ban doktorságot szerzett, ismereteit gyarapítani kiment Oxfordba. Onnan 1915-ben hazajőve, lelkész lett Kissolymoson, 1921-ben pedig teol. tanár Kolozsvárt, hol 1938-ban →generális notariusságra, 1946-ban pedig püspökségre választatott. Több egyházi lapnak volt szerkesztője, illetőleg társszerkesztője és számos kisebb dolgozatát közölte bennük. – Művei: A személyiség paedagogikájának alaptényezőiről. (Kolozsvár, 1913.) A hit fejlődéséről (Ker. Magvető, 1914.). Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya (2 k.). (Kolozsvár, 1916–17.) Az „Énekek éneké”-ről (Ker. Magvető, 1917.). A kereszténység helye a világ vallásai között (Carpenter után angolból). (Székelykeresztúr, 1923.) Az isteni törvény útja. (Kolozsvár, 1924.) Unit. hit- és erkölcstan. (Uo. 1925.) (II. kiad. 1936.) Buddhizmus és kereszténység (Carpenter után angolból.) (Uo. 1925.) Forgácsok angliai utamból. (Uo. 1925.) A vallás és erkölcs unit. nézőpontból. (Uo. 1926.) Az ótestamentom értékeiről (Unit. Szószék, XX. k. 1926.). Teendőink az egyházi élet körében. (Székelykeresztúr, 1926.). Erdélyi kulturális kérdések. (Kolozsvár, 1927.) Jézus útja az unitarismus diadalma. (Uo. 1928.) Unitarismus Dániában. (Uo. 1931.) Egy unitárius hitvilága (Hall után angolból). (Uo. 1933.) Az unitarismus jelentése és helye a mai életben. (Uo. 1936.)