BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Huszár Dávid (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, 1573 elejétől →rektor volt Nagyszombatban, 1575-től második s még ez év utójától →elsőpap Pápán, mint atyja utóda. Ugyanattól örökölt nyomdáján 1577-ben közrebocsátotta a →hercegszőlősi kánonokat s magyar fordításban kiadta a Heidelbergi Kátét ily c. alatt: „A keresztyéni hitről való tudománynak rövid kérdésekben foglaltatott sommája…” Ennek függeléke: Egynehány keresztyéni imádságok. – Üdvözlő verset írt Siklósi Miklóshoz (1577.) és az említett kánonoskönyv mellett latin levelet közölt →Skaricza Mátéhoz.