BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Specialitások (= különlegességek), az egyes magyar ref. →egyházkerületeknek a többiekével nem közös, kizárólag egyiknél vagy másiknál meglevő intézményei és szokásai. Ezek közül azonban csak azok voltak kirívók és átalakítást igénylők, melyek ellentétben állottak az országos zsinatokon hozott törvények szellemével és intézkedéseivel. Ebből a szempontból leggazdagabb volt ilyenekben az →erdélyi egyházkerület, melyek közül az egyházkerületi közgyűlésnek minden →paritás nélküli szervezete, meg a →presbyteriumok szavazási jogának csaknem teljes hiánya állott a legélesebb ellentétben a magyar ref. egyházalkotmány alapelveivel. Hosszas harc után végre is sokat módosított rajtuk maga az egyházkerület a XX. század elején.