BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Spáczai András (?, ? – Füzesér, ?1766.) ref. lelkész. 1743 előtt Miglészen, ettől fogva 1754-ig Málcán, azután Bánócon, majd Füzesérben működött. – Műve egy szlovák nyelvű →énekeskönyv („A kegyes éneklőnek hangja”), melyet ő fordított magyarról (Debrecen, 1752.), egy szintén szlovák kiskáté (Az előbbivel együtt), úgyszintén „A ref. egyház agendája…” (→Zoványi György után szlovákra ford.), mely ugyanott 1758-ban jelent meg, végül „A kegyes szív öröme…” (Innen-onnan összeszedett magyar imák szlovákra fordítva). (Uo. 1758.)