BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Spetko Márton (Bajmóc, 1599. – ?Bozók, 1655. szept.) ev. püspök. Tanulása befejeztével 1622-ben →rektor lett Zsarnócán, hol öt év múlva lelkészi állást foglalt el. Innen 1634-ben Bozókra ment papnak. 1654. jan. 10-én püspökké választotta a →bányai egyházkerület.Műve: (Gyászbeszéd Bossányi Mihály felett). (1653.)