BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Spleni (másként Neussel) Illés (Rózsahegy, 1610. júl. 25. – Bártfa, 1674. okt. 12.) ev. vallású városbíró. A többi közt Gyulafehérvárt tanult, majd 1631-ben külföldre ment s Danzigban, Thornban, Königsbergben. Rostockban gyarapította ismereteit, ez utóbbi helyen 1637 májusában magisterséget szerezvén. Miután még meglátogatta az uppsalai és koppenhágai egyetemet, hazatért, s 1638-tól Rózsahegyen, 1639 októberétől Bártfán volt →rektor. Itt 1646-ban jegyzőjévé, 1673-ban bírájává választatott a városnak, melynek egyik követe volt mind az 1655., mind az 1662. évi országgyűlésen. Művei: De fundamento fidei, prout ex theologia et christologia peti protest. (Rostock, 1637.) Aphorismi de unione et communicatione in Christo naturarum et idiomatum hypostatica. (Bártfa, 1641.) Respondens volt a „De libero arbitrio et causa peccati” (1636.) tartott vitán. →Lani Zakariásnak sógora, →Zabler Jakabnak apósa volt. Az utóbbitól a temetésén tartott beszéd megjelent. – Őse a br. Splényi családnak.