BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rát (eredetileg Rath) Mátyás (Győr, 1749. ápr. 13. – Győr, 1810. febr. 5.) ev. lelkész. Győrött kezdett tanulni. Modorban, Pozsonyban és Sopronban tanult még, majd külföldre ment 1773 szeptemberében Göttingenben iratkozott be az egyetemre. Hét szemesztert töltött ott s hosszabb utazás után 1777-ben tért vissza szülőföldjére, míg 1779 elején Pozsonyban telepedett le, hol 1780–82-ben az első magyarul szerkesztett újságot a Magyar Hírmondót adta ki. 1783 elején győri lelkésznek hívták meg, de 1786 novemberében megvált ettől a hivatalától, melyre 1789 elején újból megválasztották aztán. – Egyik jegyzője volt a →pesti zsinatnak, s a →Helytartótanács által 1790-ben tervezett akadémiának ő is kijelöltetett tagjául. – Egyházi művei: Első isteni tisztelet rende. (Győr, 1783.) Egy istenfélő, jó és gondos anyának, özv. Róth Tamásné Vattay Borbálának… vigasztalásai (Gyászbeszéd). (Uo. 1785.) Templomszentelési ima és beszéd Győrött 1785. (Kiadva „Emlékkönyv…”-ben 1885.). Búcsúztató versek… Perlaky Gábor halálakor. (Uo. 1786.) Ker. fejérnépnek való imádságos könyv első darabja. (Uo. 1788.) Frohe Aussichten (II. Lipót trónra léptekor tartott prédikáció). (Pozsony, 1790.) Ő ellene írta →Hrabovszky György „Jobb egyházi embernek kevés tudománnyal bírni…” c. munkáját. (1787.).

Irodalom: Kuszák István: R. M., az első magyar hírlapíró (1910.).