BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gleichgross György Nándor (Pozsony, ?1668. – Pozsony, 1721. máj. 18.) ev. lelkész. Pozsonyban tanult. Külföldre menvén, 1687-ben az ágostai gimnáziumban, ez év őszétől a jenai, 1688. okt. 10-től a wittenbergi, 1690-ben a jenai egyetemen gyarapította ismereteit, de végül is a wittenbergin szerzett 1693. máj. 10-én magisterséget. 1694-től Pozsonyban segédlelkész, 1706-tól Szentgyörgyön, 1710-től Pozsonyban lelkész volt. – Műve: De Ebraeorum re militari (Deut. XX–XXI.). (Jena, 1690.) – Respondens volt Ágostában 1687-ben az Úr szenvedéséről való kérdések tárgyalásán.