BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Theologiai akadémia, a magyar prot. egyházakban az olyan tanintézet, mely a lelkészi pályára készülőket képezi ki, tehát főiskolai jelleggel bír. Vagy más tanintézetekkel volt együtt egy-egy kollégium kebelében, de önálló szervezettel, vagy teljesen függetlenül alakult, minden köteléktől mentesen. Az ev. egyházban némelyik, és az unit. egyházban „theologiai intézet” néven szerepelt, ameddig vagy a tanerők, vagy az évfolyamok, vagy mindkettő tekintetében el volt maradva a többi, rendesen ellátott és fölszerelt főiskolától.