BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Theologiai doktor. A magyar prot. egyházak nem egyetemi rangú hittudományi főiskoláitól természetszerűleg nem osztogatott ezen címet csak 1917 óta szerezhették meg hazájukban magyar protestánsok. A debreceni állami egyetem református és a pécsi állami egyetem soproni evangélikus hittudományi kara volt felhatalmazva osztogatására, vagy honoris causa, vagy írásbeli és szóbeli vizsgálat alapján, mely utóbbi az előző helyen az újabb időkben elengedhető volt a működő rendes teológiai tanároknak.