BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Theisz Márton Lajos (Mateóc, 1799. szept. 11. – ?Gölnicbánya, 1832. jan. 16.) ev. lelkész. Miután tanulmányait Késmárkon és Eperjesen elvégezte, az utóbbi helyen nevelőséggel foglalkozott, míg 1824 nyarán →rektor, pár év múlva pedig lelkész lett Gölnicbányán. – Művei: Antrittsrede („Installation” c. füzetben egy a jelenlevőkhöz intézett német beszédével együtt). (Kassa, 1824.) Andachtsbuch für die ev. Jugend. (Uo. 1827.) Religonsbuch für die ev. Jugend. (Uo. 1828.) Mit Gott! für König und Vaterland (Prédikáció). (Uo. 1830.) Wachet! Stehet im Glauben (Prédikáció). (Uo. 1830.) Die Augsburgische Confession… mit beigefügten Erklärungen und einer historischen Einleitung. (Uo. 1830.) Egyházi énekeket is szerzett. – Dédapja volt Hegyaljai →Kiss Gézának.