BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bars-honti prot. egyházmegye, az esztergomi főesperesség területén, minden valószínűség szerint a →drégelypalánkival egy testületben, a 16. század utolsó évtizedéig létezett s az egyházaknak és lelkészeknek részint a lutherizmus, részint a helvét irány melletti külön csoportosulása következtében szűnt meg. Esperesei közül ismeretes: Csütörtöki István nagysallói l. 1580 k.