BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bars-honti magyar ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezhetett, de mikor egyházainak csak kisebb része maradt evangélikus, alighanem szünetelt egyideig, míg aztán a →zsolnai zsinat táján új életre ébredt, mégpedig Komárom vármegye magyar ev. egyházait is magába ölelve. Később azonban véglegesen megszűnt. Esperesei közül mindössze kettő ismeretes: Somodi Mátyás 1613. februártól novemberig, s már decemberben Marikius Miklós lévai l. lépett a helyébe, ki 1620-ban Galántán működött, valószínűleg elűzetve.