BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Inczédi József (Váradi) (Zebernyik vára, a Borberek mellett, 1688. – ?, 1750.) ref. vallású főnemes. A nagyenyedi kollégiumban tanult, melynek aztán gondnoka volt 1718-tól, egyszersmind a főconsistorium jegyzői tisztét is vivén. 1736-ban ítélőmester lett s 1750-ben bárói címet kapott, amikor is Josinczyra változtatta családi nevét. – Művei: Oratio de instaurenda philosophia (Vásárhelyi Tőke István tanári beiktatásakor Nagyenyeden). (Kolozsvár, 1729.) Liliomok völgye (Gerhard J. után ford.). (Nagyszeben, 1745.) (III. kiad. 1794.) A világ hiúságáról való elmélkedések (Ugyanaz után ford.). (Uo. 1748.) Dissertatiuncula de annis jubilaeis et calendario manuali. (Kolozsvár, 1750.) A felette →Szathmári Pap Zsigmondtól és →Verestói Györgytől tartott beszédek szintén megjelentek.