BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Inspector címük volt a magyarországi latinos korban általában az ev. egyházi testületek és tanintézetek valamint az ilyennel bíró egyházközségek világi felügyelőinek. De némely papi személyeknek is: az alsózempléni ref. esperesnek mint a sárospataki kollégium közvetlen felügyelőjének, nem egyszer bármelyik →esperesnek, aztán a →bányai és →bajmóci ev. egyházkerület nem szlovák egyházai kormányzására a →zsolnai zsinaton 1610-ben választott püspökhelyetteseknek, végül az 1724-ben választott tiszántúli püspöknek.