BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kincs Gyula (Zilah, 1859. aug. 16. – Zilah, 1915. dec. 31.) ref. tanár. Zilahon 1878-ban végezte a gimnáziumot. Kolozsvárt járt az egyetem bölcsészeti karára s 1883-tól tanár volt szülővárosában. – Kiváló érdemeket szerzett az általa hosszabb időn át igazgatott iskolája – a ref. gimnázium – fejlesztése körül. Lapszerkesztéssel is foglalkozott s több munkát is írt, melyek közül ide vágó: A nagy Wesselényi és a zilahi gimnázium. (Zilah, 1896.) – Másodfokú sógora volt →Zoványi Jenőnek.