BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gönczi A. József (?, ? – Nagybánya, 1629 eleje) ref. püspök. 1591-ben iratkozott be Debrecenben a felsőbb osztályok tanulóinak sorába s később →collaboratori tisztet is vitt. Majd 1595. júl. 12-től a wittenbergi egyetemen folytatta tanulmányait. Visszatérve, 1596–99-ben →rektor volt Nagyváradon. 1605. k. pár évig Szatmáron, 1613-ban Bihardiószegen, 1618 tájától pedig Nagybányán lelkészkedett. Ez évi nov. 18-án a →tiszántúli egyházkerület püspökké, 1621-ben vagy 1622-ben a →nagybányai egyházmegye egyszersmind →esperes választotta. – Művei azok a gyászbeszédek, melyeket →Hodászi Lukács felett 1613-ban, illetőleg Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett 1622. júl. 1-én tartott (Az „Exequiarum Caeremonialium… libelli duo” c. gyűjteményben, 1624.)