BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gönczi István (Gönc, ? – ?Gönc, ?) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, ahonnan 1582-ben külföldre ment s ez évi júl. 17-én a wittenbergi, 1584. nov. 13-án pedig a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazajövetele után 1591 augusztusára →elsőpap lett Göncön. 1601-ben még élt, de már 1607-ben halva volt. – Műve: Panharmonia sive universalis consensus Jesu Christi veri Dei et hominis et Joh. Calvini. (Vizsoly, 1599.) – Üdvözlő verset írt Dresser Mátéhoz (1584.) és →Fegyverneki L. Izsákhoz (1586.).