BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gönczi Kovács (Fabricius) György (Gönc, ? – Debrecen, 1595. máj. 27.) ref. püspök. Miután 1557-ben külföldre ment, 1559 januárjában Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. Majd hazajött, de aztán újból kiment s összesen nyolc évet töltött olasz, német és francia egyetemeken, ezúttal 1565. febr. 8-tól körülbelül egy évig →seniora lévén a wittenbergi magyar →coetusnak. Végleg visszatérve, előbb ismeretlen helyen, 1575-től Debrecenben lelkészkedett. 1571-ben állítólag →esperesévé választotta a →debreceni egyházmegye, míg aztán 1576 nyarán püspöke lett a →tiszántúli egyházkerületnek. – Munkálkodásában főleg a gyakorlati szükségletek kielégítését tűzte ki célul. Azután sokszor megjelent →énekeskönyvét, mely voltaképpen a →Meliusénak átdolgozása, először 1592-ben adta ki. „De disciplina ecclesiastica” c. szintén több kiadást ért fontos műve pedig 1577-ben Wittenbergben jelent meg első ízben. Ez az →„articuli minores” a →debreceni zsinat „nagyobb cikkeivel” együtt sok időn át, még a →Geleji-kánonok érvényre jutása után is érvényben volt. A Félegyházi-féle újszövetség-fordítás kiegészítése és közrebocsátása ugyancsak neki köszönhető. Az ő idejében kezdték vezetni a →tiszántúli egyházkerület jegyzőkönyvét, és hasonlóképpen az ő idejében nyitottak anyakönyvet a debreceni iskola felsőbb osztályaiba lépők számára. Az 1589. jún. 9-re, 1590. jún. 21-re és 1593. jún. 17-re kitűzött zsinatok alkalmával megvitatandó tételeket „de ecclesia”, „de patrum et nostra communi justificatione et certitudine salutis” és „de coena Domini” – föltehetőleg más hasonló alkalmakkor is – kinyomatta, de példája követésének igen kevés a nyoma.