BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gönczi Lajos id. (Kelementelke, 1852. ápr. 20. – ?, 1929. nov.) ref. tanár. A gimnáziumot 1871-ben végezte Marosvásárhelyen, hol azután →köztanító volt egy évig. 1872–75-ben bölcsészethallgató volt a kolozsvári egyetemen, ekkor helyettes, a következő évben rendes tanár lett Székelyudvarhelyen. Nyugalomba vonulva halt meg. – Egyházi érdekű dolgozatai: Ellenindítvány a székelyudvarhelyi ref. kollegium kibővített helyiségének új berendezése tárgyában. (Székelyudvarhely, 1886.) Emlékbeszéd Kiss Gergely tanár halálának századik évfordulóján (Uo. 1887.) A székelyudvarhelyi kollegium építésének rövid története („Imák és beszédek…” c. füzetben). (Uo. 1888.) Egy lap iskolánk történetéből. (Értesítő, 1889.). A székelyudvarhelyi ref. kollégium története 1876–93. (Székelyudvarhely, 1893.) A székelyudvarhelyi ev. ref. kollegium múltja és jelene (Értesítő, 1895.). Kiss Gergely és Kiss József emlékezete (P. E. I. L. 1899.). Bocskay István (Értesítő, 1906.). A székelyudvarhelyi ref. kollegium az utóbbi másfél évtized alatt. (Székelyudvarhely, 1907.) – Nagybátyja volt →Ravasz Lászlónak és →Musnai Lászlónak.