BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlávik János (Dacsolam, 1855. dec. 4. – Besztercebánya, 1934. febr. 8.) ev. esperes. Tanult Selmecbányán és Nagyrőcén. A teológiát Bécsben és Erlangenben végezte. 1878-tól →káplánkodott, míg 1882-ben lelkész lett Dobronyán. A →zólyomi egyházmegye 1920 körül →esperes választotta. 1926-ban nyugalomba vonult. A prágai teol. kar díszdoktorrá tette. – Művei, melyek mind szlovák nyelvűek: A dobronyai ev. egyház története. (Liptószentmiklós, 1898.) Konfirmációi előkészület. (Uo. 1903.) Az ev. egyház házassági joga a 17. században. (Uo. 1908.) Valami a →nógrádi egyházmegye régi idejéből. (Modor, 1909.) A zólyomi ev. egyházmegye története. (Liptószentmiklós, 1921.)